Wywiad z Piotrem Ficem p.o. Prezesa Zarządu Biomed Lublin S.A

wywiad

Menedżer z 25 letnim doświadczeniem na lokalnych i regionalnych stanowiskach zarządczych w firmach międzynarodowych i krajowych w branżach B2B, B2C, consultingowej, w kraju i za granicą.

Ostatnio pełnił funkcje Prezesa Zarządu EFA Polska oraz Członka Zarządu w Instytucie Innowacyjności Polska. Wcześniej związany z branżą farmaceutyczną oraz helthcare, z takimi firmami, jak Polpharma S.A. czy Novartis Consumet Health. Współtwórca Instytutu Innowacyjności Polska, podmiotu działającego na rzecz propagowania innowacji i innowacyjności w przedsiębiorstwach w Polsce. Od stycznia 2017 Przewodniczący Rady Nadzorczej Inżynierii Polskiej S.A. Prezes Zarządu Fundacji Adama – fundacji działającej na rzecz dzieci autystycznych. Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie (1992), posiada tytuł Executive MBA – Business Center Club/RSM Erasmus University/Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów (2014), ukończył kurs podyplomowy z zarządzania w Helsinki School of Economics (2011). NA STRAŻY BEZPIECZEŃSTWA IMMUNOLOGICZNEGO POLSKI BIOMED LUBLIN

Biomed Lublin to spółka z długą tradycją i doświadczeniami. Jak to się wszystko zaczęło? Historia podmiotu działającego obecnie pod marką BIOMED LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. zaczęła się pod koniec II wojny światowej, kiedy to skomplikowana sytuacja epidemiologiczna Polski spowodowana przemarszem wielkiej liczby żołnierzy w czasie odwrotu armii hitlerowskiej oraz związana z tym ogromna migracja ludności cywilnej wielu narodowości i zwierząt wymogła szybkie podjęcie działań w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych z jednych terenów na drugie. Wówczas na żądanie władz wojskowych i głównie z myślą o potrzebach armii, przy Polskim Komitecie Wyzwolenia Narodowego utworzono Naczelny Komitet do Walki z Epidemiami. I tak, w listopadzie 1944 podjęto strategiczną decyzję na szczeblu państwowym, w wyniku której działalność rozpoczęło Laboratorium Produkcji Szczepionki przeciwko Durowi Plamistemu (późniejszy Zakład Produkcji Szczepionki przeciwko Durowi Osutkowemu im. Rudolfa Weigla przy Państwowym Zakładzie Higieny w Lublinie) – dzisiejszy Biomed Lublin. Pierwszymi produktami laboratorium były szczepionki: przeciw wściekliźnie, czerwonce i durowi brzusznemu. Potrzeby w obszarze zwalczania chorób zakaźnych i zapobiegania epidemiom były po wojnie na tyle duże, że zdecydowano się na rozszerzanie działalności laboratorium, które zostało przekształcone w Zakład Produkcji Surowic i Szczepionek przy Filii Państwowego Zakładu Higieny w Lublinie. Zatrudniono grono wybitnych specjalistów w dziedzinie bakteriologii, naukowców zajmujących się od lat problemem surowic, szczepionek i chorób wirusowych. Do dziś, pomimo wielu przemian własnościowych pełna nazwa firmy brzmi BIOMED LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek, co jasno wskazuje na zakres kompetencji, które przedsiębiorstwo wypracowało przez lata i posiada nadal. W 1955 roku, gdy w Polsce wprowadzono obowiązkowe szczepienia ochronne przeciw gruźlicy u dzieci i młodzieży, rozpoczęto produkcję na skalę przemysłową szczepionki liofilizowanej BCG śródskórnej. Ale było też wiele innych leków, które odegrały dużą rolę w ratowaniu zdrowia i życia ludzi. Tak. Firma sukcesywnie wprowadzała nowy asortyment takich leków, jak: surowica końska przeciwko tężcowi oraz szczepionkę przeciwko grypie. W 1957 roku rozpoczęto produkcję szczepionki Polio przeciwko chorobie Heinego-Medina, w 1962 roku – produkcję gamma-globulin, Procoalen, Placentę i Trombinę, w 1967 roku – Distreptazę oraz jeden z lepiej znanych i do dziś powszechnie stosowanych probiotyków pod nazwą Lakcid. Śledząc historię Biomedu i chorób zakaźnych leczonych jego produktami, można odnieść mylne wrażenie, że czas powszechnego stosowania leków wymienianych powyżej już minął. Obecnie nie słyszy się o problemie duru brzusznego czy gruźlicy. To prawda. Dziś postrzega się te choroby jako wygasłe, a przynajmniej pojawiające się okazjonalnie. Niestety to, czego doświadczyliśmy w dobie pandemii koronawirusa, pokazuje, że zagrożenie epidemiczne i to w skali zagrażającej nie tylko zdrowiu, ale i życiu ludzi może pojawić się nagle i uderzyć z niezwykłą siłą. Patrząc z perspektywy czasu i biorąc pod uwagę to, co obecnie wiemy o roli szczepień i leków stosowanych w zwalczaniu chorób zakaźnych, śmiało można powiedzieć, że stan zdrowia społeczeństwa polskiego wtedy i dziś bez produktów Biomedu Lublin wyglądałby zupełnie inaczej. A jak wygląda Biomed Lublin dziś? Biomed Lublin S.A. obecnie jest spółką giełdową, notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktualnie jest jedynym krajowym producentem strategicznych leków: deficytowej na rynku europejskim szczepionki przeciw gruźlicy, również deficytowego leku onkologicznego na raka pęcherza moczowego Onko BCG (produkowanego na bazie będącego własnością Spółki szczepu bakterii BCG – Moreau), immunoglobuliny gamma anty-D stosowanej w konflikcie serologicznym matczyno-płodowym w programie prewencji chorobom hemolitycznym, przeciwciał na żółtaczkę typu B i innych. Biomed Lublin jest w gronie największych firm w Polsce, które zachowały technologię produkcji i biosyntezy, a tym samym jest niezależny od importu substancji czynnych. Jest to pozycja unikalna i stanowi wielką wartość dla polskiego przemysłu farmaceutycznego. W portfolio Biomed Lublin S.A. od wielu lat znajdują się produkty wytwarzane z osocza ludzkiego. Spółka jest jedną z niewielu firm w tej części Europy posiadającą certyfikowaną technologię frakcjonowania osocza i wytwarzania immunoglobulin specyficznych, stosowanych m.in. w profilaktyce i leczeniu chorób zakaźnych. Ponadto Biomed Lublin jest ważnym podmiotem dla Lublina i regionu. Zatrudnia ok. 240 pracowników. Pracownicy Biomed Lublin w większości wywodzą się z województwa lubelskiego i kończyli edukację w tym województwie. Tutaj również mieszkają i tutaj wydają zarobione pieniądze, przyczyniając się do rozwoju tego regionu. Biomed Lublin w ten sposób wspiera nie tylko gospodarkę kraju, ale również zwiększa zaufanie obywateli do polskich przedsiębiorstw, polskiej nauki i polskiej farmacji. Działalność Biomedu jest dobrym przykładem współpracy świata nauki i biznesu. Co o tym można powiedzieć? Aktywność Biomedu Lublin i unikalne technologie stosowane w produkcji leków są efektem przeszło 75 lat współpracy z polskimi jednostkami naukowymi takimi, jak: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, Narodowy Instytut Leków, Instytut Hematologii i Transfuzjologii, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Instytut Badań Jądrowych w Świerku, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Uniwersytet Medyczny w Warszawie, Uniwersytet Medyczny w Krakowie, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu czy Instytut Immunologii we Wrocławiu. Czy Spółka ma w planach inwestycje, które wzmocnią jej pozycję rynkową w przyszłości? Aktualnie Spółka planuje szereg inwestycji badawczo-rozwojowych i produkcyjnych, które poprawią jej konkurencyjność zarówno na rynku polskim, jak i na rynkach światowych oraz zwiększą moce produkcyjne w obszarze najbardziej potencjałowych i poszukiwanych na rynkach leków – głównie szczepionki przeciwgruźliczej BCG, leku na raka pęcherza moczowego Onko BCG i leków krwiopochodnych. Ważnym osiągnięciem Spółki było podpisanie umowy z amerykańskimi centrami krwiodawstwa i rozpoczęcie produkcji immunoglobuliny gamma anty-D na bazie osocza z USA. Ponadto aktualnie dwa produkty Biomedu Lublin uczestniczą w dwóch odrębnych badaniach klinicznych, finansowanych przez Agencję Badań Medycznych w ramach szybkiej ścieżki, wspierającej opracowanie skutecznych metod diagnostyki i leczenia koronawirusa. 1) Pierwszy z nich, to szczepionka przeciwgruźlicza BCG 10. Zespół naukowców z Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz Szpitala św. Ludwika i Szpitala im. S. Żeromskiego w Krakowie, Szpitala Bielańskiego i Szpitala Praskiego w Warszawie, pod kierownictwem dr n. med. Hanny Czajki, bada wpływ szczepień przeciwko gruźlicy na zapadalność i przebieg zakażeń wirusem SARS-CoV-2. Badanie prowadzone jest w grupie tysiąca pracowników ochrony zdrowia w Polsce. Zebrany od uczestników materiał biologiczny oraz obserwacja stanu ich zdrowia pozwolą ocenić, czy wykonywane powszechnie szczepienia przeciw gruźlicy szczepionką BCG-10 mogą mieć wpływ na zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz przebieg choroby COVID-19. Uzyskane podczas badania dane pomogą ustalić, czy szczepionka przeciw gruźlicy produkowana i stosowana od lat w Polsce, wzbudza odpowiedź immunologiczną pozwalającą na zwalczanie zakażeń wirusowych, w tym także SARS-CoV-2 w sytuacji pandemii. Szczepionka podana w ramach projektu nigdy dotąd nie była badana pod tym kątem. 2) Drugi lek to Immunoglobulina anty-SARS- -CoV-2, mogący być pierwszym na świecie lekiem z osocza ozdrowieńców po infekcji koronawirusem, zawierający przeciwciała neutralizujące przeciwko koronawirusowi. Biomed Lublin posiada technologię, w oparciu o którą w ciągu kilku krótkich miesięcy od otrzymania osocza ozdrowieńców po infekcji SARS-CoV-2 może wytworzyć lek zawierający skoncentrowaną dawkę przeciwciał przeciwko koronawirusowi. Instytut Hematologii i Transfuzjologii, który uczestniczy również w badaniach klinicznych ma wykonać specyfikację osocza oraz walidację i wdrożenie badań laboratoryjnych dotyczących procesu produkcji IGG oraz kontroli jakości. Niebawem lek wejdzie w fazę badań klinicznych, po których dopiero będzie można przystąpić do kolejnych etapów, w tym rejestracji i komercjalizacji.